Дякуємо!
Ви успiшно зареєструвалися на Python Meetup. Чекайте на лист вiд Levi9 :)